Κινητοποίηση της 14ης-15ης Μαΐου: Σάλπισμα αγώνα και επιστροφής της ελπίδας! – Ε.ΠΑ.Μ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Μερικές φωτο από κινητο που εστειλαν συναγωνιστές από τις πρώτες  ώρες της συγκέντρωσης του Ε.ΠΑ.Μ στο Σύνταγμα! Κινητοποίηση της 14ης-15ης Μαΐου: Σάλπισμα αγώνα και επιστροφής της ελπίδας, ή μια α…

Πηγή: Κινητοποίηση της 14ης-15ης Μαΐου: Σάλπισμα αγώνα και επιστροφής της ελπίδας! – Ε.ΠΑ.Μ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Advertisements