Όλοι στους δρόμους!

Το ΕΠΑΜ καλεί:

Εμπρός για Γενική Πολιτική Απεργία.
Όλοι μαζί, στις κινητοποιήσεις.
Για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα.
Το ΕΠΑΜ καλεί σε μαζική, ενωτική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του τριημέρου

Στις 14 και 15 Μαΐου 2016 το ΕΠΑΜ καλεί σε παλλαϊκή κινητοποίηση
Όλοι στους δρόμους και τις πλατείες

Advertisements