ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Το επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει για τη δράση επιτήδειων

Ιδιωτική Εταιρία με τηλέφωνο που ξεκινά από 2118000 τηλεφωνεί σε επαγγελματίες και τους ενημερώνει πως πρόκειται να εκδοθεί επαγγελματικός οδηγός από το Επιμελητήριο μας στον οποίο πρέπει να καταχωριστούν υποχρεωτικά και να πληρώσουν συνδρομή.Σας ενημερώνουμε ότι το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ουδεμία πρωτοβουλία έχει αναλάβει για έκδοση επαγγελματικού οδηγού, πέραν των ενεργειών που…
ήδη υλοποιεί χωρίς επιπλέον χρέωση των μελών του, και δεν υπάρχει καμία υποχρέωσή σας να προβληθείτε σε αυτόν.

Εκ της Διευθύνσεως
του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Advertisements