Τρεις προσφορές για τους υδρογονάνθρακες σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη

Τρεις προσφορές για τους υδρογονάνθρακες σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη

Τρεις προσφορές για τους υδρογονάνθρακες σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη

Έληξε χθες η προθεσμία υποβολής προσφορών από πετρελαϊκές εταιρείες για παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε 20 θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα και νοτίως της Κρήτης, σύμφωνα με την προκήρυξη του Διεθνούς Διαγωνισμού της Ελληνικής Κυβέρνησης η οποία είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13-11-2014. Κατετέθησαν συνολικά τρεις προσφορές. Οι αιτούμενες περιοχές στις οποίες αναφέρονται οι προσφορές καθώς και οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα ανακοινωθούν μετά την αποσφράγιση των προσφορών.

ΠΗΓΗ

Advertisements