ΕΠΑΜ, Δ. Καζάκης : Πώς μεταβαίνουμε σέ Εθνικό Νόμισμα (VIDEO – 01)

00:00:00 – Η κατάσταση σήμερα
00:31:14 – Διαγραφή Χρέους
00:44:02 – Οι Τράπεζες καί τά Ελλείματα
01:16:21 – Νέο Σύνταγμα – Κοινωνική Συμμετοχή
01:25:45 – Ισοζύγιο, Καρτέλ καί Επιτροπείες
01:38:55 – Πρώτες μέρες – μετανάστες – Λαός ενωμένος

ΕΠΑΜ, Δ. Καζάκης : Πώς μεταβαίνουμε σέ Εθνικό Νόμισμα (VIDEO – 02)

00:00:00 – Εθνικό Νόμισμα – Ισοτιμία
00:08:57 – Η Τράπεζα της Ελλάδος
00:19:27 – Νέο Νόμισμα καί Φορολογία
00:24:13 – Ποσοτική χαλάρωση
00:34:12 – Διπλό Νόμισμα
00:39:02 – Απειλές – Φορολογικός Κώδικας
00:47:40 – Μαύρη Αγορά
00:55:24 – Βαρειά Βιομηχανία – Αγροτική Παραγωγή
01:02:04 – Τα Τεχνικά Επιμελητήρια
01:05:57 – Οι Εκλογές
01:08:14 – Κοινωνική συνοχή
01:17:53 – Συντακτική Εθνοσυνέλευση
01:23:15 – Η στελέχωση του Nέου Κοινοβουλίου

Advertisements

ΕΠΑΜ – Δ. Καζάκης – Πώς μεταβαίνουμε σέ Εθνικό Νόμισμα (2 VIDEO)