ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


(τελευταία ενημέρωση πίνακα: 8/2/2013)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ/ΤΟΜΕΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ α’ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ β’
Ε.Ν.Α. (Επιτροπή Νομικής Αλληλεγγύης) Α’ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Π.Γ.:

Δ. Κυπριώτης

Α. Παπαντωνίου
Επιτροπή Χαρατσιών (ΕΕΤΗΔΕ) κ.λ. Φορολογικών Σ. Νένδος
Περιφρούρηση Α. Παπαντωνίου Γ. Παναγιωτόπουλος
Συνδικαλιστικός Τομέας Γ. Γεωργής Σ. Νένδος
Καλλιτεχνικός Τομέας Γ. Ιεροδιάκονος
Επιτροπή Συνεργασίας με τα Κινήματα Λ. Αποσκίτης
Αλληλεγγύη – Συνεταιριστικό Κίνημα Σ. Νένδος
Ε.Ε.ΔΙ. (Επιτροπή Επικοινωνίας & Διαδικτύου) Β’ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Π.Γ.:

Ο. Κουμαρέλλας

Λ. Αποσκίτης
Γραφείο Τύπου Ο. Κουμαρέλλας
Μεταφραστικό Τμήμα Κ. Γιαννιώτης
Σχολή Ε.ΠΑ.Μ (Σεμινάρια) Λ. Αποσκίτης Κ. Γιαννιώτης
Περιοδικό «Επιθεώρηση του Ε.ΠΑ.Μ» – Εκδόσεις Ε.ΠΑ.Μ Γ. Γεωργής Λ.Αποσκίτης Γ.Παναγιωτόπουλος
Ραδιόφωνο / Τηλεόραση Γ. Ιεροδιάκονος
Ε.Μ.Ι.ΑΛ.(Ενιαίο Μέτωπο Ιατρικής Αλληλεγγύης) ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ

Α’ & Β’ ΣΥΝΤ. Π.Γ.

Δ. Κυπριώτης Ο. Κουμαρέλλας
Τομέας Διεθνών Σχέσεων Ο. Κουμαρέλλας Δ. Κυπριώτης
Δημιουργικό Τμήμα Ο. Κουμαρέλλας Δ. Κυπριώτης
ΕΠ.ΑΝ. (Επιστημονική Ανασυγκρότηση) Δ. Κυπριώτης Α. Γιαννουλόπουλος
Επιτροπή Διατροφικής Επάρκειας Ο. Κουμαρέλλας Γ. Παναγιωτόπουλος
Advertisements